Skip to main content

Authority detail

Main Entry: Klimečková, Jana


Citation: Její: Chlebani
Citation: www(Sdružení přátel Pardubického kraje), cit. 26. 9. 2013
Ing. CSc., ekonomka. Autorka historického románu, regionální publicistka.