Skip to main content

Detail autority

Záhlavie: Slaměník, Ivan, 1949-


Citácia: His Aplikovaná sociální psychologie II. Praha: Grada, 2001.
Nar. 1949. PhDr. Psycholog. Publ. z oboru.