Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Hrbek, Jiří, 1981-


Citace: Post tenebras spero lucem : Duchovní tvář českého a moravského osvícenství (ed. Daniela Tinková, Jaroslav Lorman)
Narozen 1981 v Praze. PhDr., historik a politolog, zabývá se politickou historií raného novověku a dějinami politické kultury v habsburské monarchii 17. a 18. století.