Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Balík, Stanislav, 1978-

Vazby: Balík-Ježek, Stanislav, 1978-
Vazby: Ježek, 1978-

Citace: Fiala, P., Hanuš J.: Katolická církev a totalitarismus v českých zemích
Citace: Miloval jsem okrasu domu tvého
Citace: Balík, S.: Skauting v Bludově, Šumperk 2010
Citace: Balík-Ježek, S.: Skauting v Bludově
Narozen 1978. Doc., PhDr., Ph.D., historik a politolog, zabývá se československými politickými procesy 2. pol. 20. stol. a teorií autoritativních režimů. Člen skautské organizace a autor publikace o dějinách skautského hnutí.