Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Hanuš, Jiří, 1963-


Citace: NKC
Citace: Sekularizace českých zemí v letech 1848-1914
Citace: České církevní dějiny ve 2. polovině 20. století
Narozen 1963. Doc. PhDr., Ph.D., historik a editor, rediguje Teologický sborník, učí církevní dějiny, spoluautor knihy o skryté církvi, editor teologické literatury. Zabývá se kulturními a náboženskými dějinami Evropy v 19. a 20 . století.