Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Hohenberg, Anita, 1958-

Vazby: z Hohenbergu, Anna, princezna, 1958-,

Citace: Scholler, Christiane: Můj pradědeček František Ferdinand (očima jeho pravnučky Anity Hohenberg), 2014
Citace: ONB, cit. 12. 8. 2014
Citace: www(Wikipedie, otevřená encyklopedie - Franz Hohenberg), cit. 12. 8. 2014
Narodila se ve Velkovévodství lucemburském, žije v Rakousku. Pravnučka následníka trůnu arcivévody Františka Ferdinanda Rakouského-Este.