Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Měšťan, Antonín, 1930-2004


Citace: PNP-LA
Citace: Právo 2.6.2004
Citace: Měšťan, Antonín: Česká literatura mezi Němci a Slovany, 2002
Citace: Sto českých vědců v exilu (editoři: Soňa Štrbáňová, Antonín Kostlán), 2011
Citace: www(Wikipedie, otevřená encyklopedie), cit. 4. 3. 2021
Narozen 29. 8.1930 v Praze, zemřel 30. 5. 2004 ve Freiburgu (Německo), prof., PhDr., DrSc., literární vědec, historik, slavista, vědecký pracovník Slovanského ústavu (1954-1963), Ústavu jazyků a literatur ČSAV (1963-1966), lektor, docent, profesor slovanské filologie na Universität Freiburg im Breisgau (1966-1995), překladatel odborné a umělecké literatury z polštiny, spolupracovník české, slovenské, polské a ruské redakce rozhlasové stanice Svobodná Evropa, ředitel Slovanského ústavu AV ČR (1992-1998), manžel slavistky a bibliografky Věry Měšťanové (1934-2006); specializoval se na komparatistiku, dějiny slovanských literatur a české literatury od renesance po současnost ve středoevropských a slovansko-neslovanských souvislostech.