Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Sollárová, Eva


Citace: SKK SR
Citace: www (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre)
Citace: Školská psychológia - intervenčné programy zamerané na rozvoj osobnosti (Sborník, ed.:E.Sollárová)
Slovenská doc.,PhDr.,CSc., psycholožka, odborné práce z pedagogické psychologie.